//
du leser...
Arkivmeldinga, bedriftsarkiver, bevaring og kassasjon, elektronisk arkiv, organisering, Privatarkiv, SAMDOK, Strategi 2017

En helhetlig samfunnshukommelse

Privatarkivutredningen som ble bestilt av Riksarkivaren etter St. meld. 7 (2012 – 2013) Arkiv er avlevert. Den er resultat av et samarbeid i strategigruppa i Samdok delprosjekt privatarkiv. I strategigruppa har Riksarkivaren, Kulturrådet, LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv), Norsk arkivråd, Kommunenes sentralforbund (KS), IKA Møre og Romsdal og Arbark vært representert. Den kan leses her:

Privatarkivutredningen ”En helhetlig samfunnshukommelse”

Vedlegg til ”En helhetlig samfunnshukommelse”

Alle politiske styringsdokumenter siden 1987 som omtaler arkiv og sist St. meld. 7 (2012 – 2013) Arkiv understreker at målet for arkivpolitikken er en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Arkiv fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder. Meldingen og et samla Storting i den påfølgende debatten påpekte at privat sektor er klart underrepresentert i forhold til de to andre. Departementet la i meldingen til grunn at Riksarkivaren med utgangspunkt i ansvaret hun er tildelt etter arkivlova, konkretiserer nivået for bevaring av privatarkiv i Norge i samspill med andre viktige aktører på arkivområdet. Målet er at arkiv fra privat sektor skal være tilfredsstillende representert i en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Dette var det full oppslutning om.

Utredningen konkretiserer hvordan vi kan komme nærmere dette målet. Arkivmiljøets vurderinger, anbefalinger og ønsker for privatarkivfeltet presenteres. Riksarkivaren skal på dette grunnlaget utarbeide en ny strategi for privatarkivarbeidet i Norge.

Hovedutfordringer

Utredningen peker på noen hovedutfordringer for privatarkivarbeidet gjør det ekstra viktig å styrke og koordinere innsatsen :

–      Å få samlet inn etterslepet av viktige privatarkiv på papir, særlig bedriftsarkiv så vi får en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

–      Å få økt magasinplass så bevaringsverdig arkivmateriale kan sikres.

–      Å få muligheten til å bevare elektronisk skapt arkivmateriale fra privat sektor. Det er en stor utfordring å bevare digitalt materiale på lang sikt og kunne gjøre det tilgjengelig framover uavhengig av teknisk plattform og maskiner. Antakelig øker også mengden materiale som stammer fra privat sektor i samfunnet fordi så mange offentlige oppgaver nå er satt ut til private. Rettsdokumentasjon skapt av slike private aktører er ikke underlagt arkivloven, hver enkelt kommune må sørge for å avtale det. Dette er det altfor lav bevissthet om.

–      Å få utarbeidet regionale og nasjonale bevaringsplaner, herunder sektorvise bevaringsplaner som ser private og offentlige arkiv samlet. Dette gir mulighet for å avdekke overlappende informasjon for å unngå at samme type dokumentasjon bevares flere steder.

Forslag til 11 tiltak

Strategigruppa foreslår 11 tiltak på privatarkivfeltet som gjengis på side 10 -13 i kortversjonen av privatarkivutredningen med tittelen ”Alle har rett til ei fortid!”

Det vil gi samfunnet:

  • Bedre samordning og systematisering av privatarkivarbeidet
  • Tilførsel av flere ressurser til privatarkivfeltet samlet sett fra stat, fylker, kommuner og næringsliv som vil gi en positiv utvikling, nemlig:
  • En mer helhetlig samfunnsdokumentasjon på sikt og ”alle vil få rett til ei fortid!”

Diskusjon

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: