//
Arkiv

Arkiv for

En helhetlig samfunnshukommelse

Privatarkivutredningen som ble bestilt av Riksarkivaren etter St. meld. 7 (2012 – 2013) Arkiv er avlevert. Den er resultat av et samarbeid i strategigruppa i Samdok delprosjekt privatarkiv. I strategigruppa har Riksarkivaren, Kulturrådet, LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv), Norsk arkivråd, Kommunenes sentralforbund (KS), IKA Møre og Romsdal og Arbark vært representert. Den kan leses … Les videre

Frokostmøte om dokumentfangst fra e-post

Like før jul leverte arbeidsgruppa i SAMDOK, som har jobbet med oppgave 13, Dokumentfangst fra e-post, sin rapport. Arbeidsgruppa har forsøkt å  identifisere hvorfor det er så ”vanskelig” med e-post, og kommet frem til at det er en mangefasettert utfordring som ikke kan løses utelukkende fra et hold. For å sikre god og relevant dokumentfangst … Les videre

Oppsummering av SAMDOK-året 2014

SAMDOK har lagt bak seg sitt første arbeidsår, og aktiviteten i 2014 blir nå oppsummert i rapporter fra de enkelte arbeidsgruppene, og “årsmeldinger” fra de tre strategigruppene. For å synliggjøre hvordan oppgavene henger sammen, har vi laget en oversikt over alle 2014-oppgavene, fordelt på faser (klikk på ikonet for å åpne en større utgave av bildet): For å lese rapportene kan du gå … Les videre