//
Arkiv

Arkiv for

Synkron overføring av data frå Riksantikvaren til Riksarkivet – pilot godt i gang

Delprosjekt 3 i Samdok handlar om synkron overføring av data frå arkiveigar til arkivdepot. Målet er å prøva ut nye metodar for å sikra at arkivverdig digitalt skapt materiale vert teke vare på og sikra i trygge, digitale depot. Arbeidet skal gå føre seg i fleire pilotprosjekt. Ein av pilotane skal testa ut RDF som datamodell. I denne piloten … Les videre

Vil bli best i verden – også på e-arkiv

I 2012 vedtok regjeringa i Sverige ny strategi for e-forvaltning, «Med medborgaren i centrum, regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning». Denne spring ut av Den Digitala agenda for Sverige som vart vedteken hausten 2011. Her er målet at Sverige skal vera best i verda på å ta i bruk «digitaliseringens möjligheter». E-arkiv som første … Les videre

The digital humanist

Arkivverket orienterer seg i internasjonale trender. Nedenfor kan du lese reisebrev fra Gunnar Urtegaard som deltar på Gartner Symposium/ITxpo 2014 i Barcelona:   Hei . Er i Barcelona saman med Inga. Er komen godt ut i 2 dag på http://www.gartner.com/technology/symposium/barcelona/. La det vera sagt med ein gong: Dette er svære saker, på alle måtar. Berre å navigera … Les videre