//
Arkiv

Arkiv for

Følg arbeidet med de utvalgte oppgavene

Arbeidet med de prioriterte oppgavene i SAMDOK 2014 er i gang, og kan følges på bloggen. På den nyopprettede siden Prioriterte oppgaver 2014. finnes en oversikt over de 14 utvalgte områdene som er hovedsatsing for SAMDOK i 2014. Her er det også lagt opp lenker til detaljert beskrivelse av hver oppgave, med mål, tiltak og milepæler. Virksomheten i … Les videre

Fagdag i Riksarkivet 17/6: Noark-5 og RDF

SAMDOK inviterer til fagdag i Riksarkivet tirsdag 17. juni. Tema er Noark-5 og RDF. Stikkord vil være bruk av RDF som datamodell i arbeidet med digitalt skapt materiale: arkivdanning, bevaring og innsyn. Kan Noark5 være utgangspunkt for en RDF-basert tilnærming til disse oppgavene? På fagdagen får vi blant annet demonstrert en prototype for synkron overføring av data fra en … Les videre

Bevaring av arkiver fra olje- og gassektoren. En annerledes tilnærming til privatarkivarbeidet.

Stortingsmeldingens bestilling Melding til Stortinget nr. 7 om Arkiv (Arkivmeldingen) fremhever betydningen av å få en samlet samfunnsdokumentasjon der arkiv fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre som kilder til et helhetlig bilde av samfunnet. Meldingen anbefaler videre at ”statsarkiva, i tillegg til dei regionale oppgåvene, også kan ta på seg ein del oppgåver … Les videre