//
Arkiv

Arkiv for

Arbeidsgrupper på plass i kommunal sektor

Samdok-arbeidet i kommunal sektor er nå kommet godt i gang, og det er etablert arbeidsgrupper for flere av de prioriterte arbeidsoppgavene. Dette gjelder blant annet gruppa som skal jobbe med kartlegging av digitalt skapt materiale i kommunal sektor i perioden 1985 – 2010, som hadde sitt første møte 22. mai. Gruppa som skal se nærmere … Les videre

Arbeidsgruppene kommer på plass

Vi kom i skade for å feilpostere deltakerlisten for en av våre nye arbeidsgrupper som bloggpost i dag. Vi beklager dette. Den aktuelle informasjonen finnes nå (riktig postert) under Organisering i høyremenyen. På disse sidene vil vi fortløpende legge ut oversikt over deltakere i de respektive gruppene, etter hvert som disse kommer på plass. Referater og annen informasjon … Les videre

De små historiene i den store historien finnes i privatarkivene.

Når Nord-Norges historie skal fortelles vil forfatteren Dag Skogheims (f 1928) privatarkiv være en viktig kilde til kunnskap om flere forhold i landsdelen og da særlig enkeltmenneskenes opplevelser i historien. Arkivet Skogheim har samlet er spunnet rundt særlig fire hovedtema: Tuberkulose, 2. verdenskrig, arbeiderbevegelse og folkeminner. De samme temaene finner vi igjen i hans forfatterskap. … Les videre