//
Arkiv

Arkiv for

Tiden er moden for å splitte sak og arkiv

I Norge har man en fellesbetegnelse som kalles Sak/arkiv. Når kommunene skal kjøpe inn nytt saksbehandlingssystem så heter ofte anbudsforespørselen Nytt Sak/arkivsystem. Jeg mener at det er på høy tid at man skiller sak og arkiv i større grad enn i dagens løsninger, og Noark 5 standarden er tilstede for å understøtte dette. Saksbehandlingen fokuserer … Les videre

Hvor godt kjent er arkivet? – Resultater fra en markeds- og brukerundersøkelse.

Etter 30 års drift ønsket Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM) å undersøke hvor godt kjent og forankret institusjonen er i regionen og blant ulike grupper i samfunnet. Undersøkelsen er regionalisert og omfatter OAMs virkeområde, dvs 6 kommuner i Sør-Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Nord-Fron. Opplandsarkivet avd. Maihaugen er en privatarkivinstitusjon som organisatorisk er en del av Stiftelsen … Les videre

Fagdag i Riksarkivet 19. mars om RDF og semantisk web

I 2013 og 2014 har Riksarkivet skipa til fleire fagdagar der fokus har vore på RDF og semantisk web. Denne teknologien vert teken i bruk på stadig nye område. Særleg er RDF interessant som datamodell for å knyta saman og utveksla informasjon. Det er særs relevant i arbeidet med digitalisering av offentleg sektor og effektiv … Les videre