//
Arkiv

Arkiv for

Bevaringsplan for privatarkiver i Vestfold – noen erfaringer

Vestfoldarkivet var en av de første regionale depotinstitusjonene som utarbeidet en bevaringsplan for privatarkiver. Den ble til i perioden 2005-2007, og har følgelig vært operativ i 6-7 år. Til utarbeidelse av metode fikk vi støtte fra ABM-utvikling. Hvordan har det så gått? Hvilke erfaringer har vi gjort oss? Periodevis har planen riktignok av ulike årsaker … Les videre

Ny medarbeider i SAMDOK-prosjektet

Etter en tids opphold er det nå på plass ny prosjektleder for kommunale arkiv i Samdok-prosjektet. Ingrid Nøstberg begynte 22. april, og vil i tiden fremover lede arbeidet i strategigruppa for kommunale arkiv. Ingrid kommer fra en stilling som arkivar i Vestfoldarkivet der hun har hatt fagansvaret for arbeidet med offentlige arkiver. Hun har også … Les videre

Støtteordningen for privatarkiv gjorde Blå Kors-arkiver tilgjengelig

Høsten 2012 fikk Oslo byarkiv midler fra Kulturrådet for å ordne arkivet etter Blå Kors i Norge. Nå er arbeidet sluttført, og arkivene er tilgjengelig for publikum. Materialet omfatter Blå Kors Oslo, Blå Kors Norge, forskjellige lokallag i Oslo og noe materiale fra Norges Kristelige presselag. Omfanget ferdig ordnet er ca. 33 hyllemeter. Det er … Les videre