//
Arkiv

Arkiv for

Signal-prosjektet – arkivdanningsperspektivet må med!

Riksarkivaren har i innlegg på Samdok-bloggen 10.01.2014 presentert «framlegg til Signalprosjekt for 2015-2017 –  Data frå offentleg sektor – nasjonal infrastruktur for bevaring og bruk». I framlegget er det referert til at Norsk Arkivråd (NA) stiller seg positive til Signalprosjektet. Dette er i utgangspunktet riktig, men NA vil presisere at vi ikke har blitt forelagt … Les videre

Noark-standarden prega av papirtenking?

Ein artikkel i Digi.no av Espen Sjøvoll og Sjur Østvold frå Evry, har fått 39 kommentarar. Sjå (http://www.digi.no/927150/nei-til-sentrale-nettskyer). Forfattarane meiner at «Noark bærer fremdeles preg av å være tuftet på papir-virkeligheten og ikke en digital tilværelse hvor IKT radikalt kan endre måten saksbehandling gjøres på. Problemet med Noark er at behovene for gode saksbehandlingsløsninger er … Les videre

Noark 5 grensesnitt. På riktig spor?

Riksarkivet og KommIT har igangsatt et prosjekt der resultatet skal bli det etterlengtede Noark 5-grensesnittet. Etter å ha deltatt på første møte, stiller jeg spørsmålet: Er prosjektet på riktig spor? Kommunenes arkivbehov er dynamiske, og dette gjør det både utfordrende og dyrt å utvikle løsninger mot eksisterende systemer. Dette er resultat av den teknologiske utviklingen … Les videre