//
Arkiv

Arkiv for

Big Data eller No Data

God jul og godt nytt SAMDOK-år. Året 2013 går mot slutten. SAMDOK er Riksarkivaren si oppfølging av stortingsmelding nr. 7 (2012–2013) – om arkiv.  I  SAMDOK-programmet er no 3 strategiske samarbeidsgrupper i gang med viktig arbeid retta mot  arkiv i e-forvaltning, mot kommunale arkiv og mot privatarkiv.  Sentrale aktørar på arkivfeltet sit no samla rundt … Les videre

Vellukka SAMDOK-konferanse 3. og 4. desember

3. og 4. desember fann SAMDOK-konferansen 2013 stad. SAMDOK er Riksarkivaren sitt program for oppfølging av stortingsmelding om arkiv. Tema på konferansen var arkiv i e-forvaltning og det vart belyst gjennom 38 foredrag for 190 deltakarar, Me har fått gode tilbakemeldingar på dette tiltaket. Me planlegg ny SAMDOK-konferansen i 2014. Truleg vil me leggja den litt … Les videre

Kringkastingsarkiv vert opna

«Digitalisering i hundremillionarsklassen fram til 2019» NRK melder at dei vil opna arkivet sitt for bruk via nettet. Ny avtale sikrar at alt NRK har produsert eller finansiert fram til 1997 kan bli lagt ut i Nett-TV. http://www.nrk.no/kultur/na-blir-nrks-arkiv-lagt-ut-pa-nett-1.11416775 ”Nå kan vi åpne opp vår felles kulturarv fra forrige århundre radio og TV, og på den … Les videre