//
Arkiv

Arkiv for

Får vi endelig Noark 5-kjernen?

KDRS-samlingen i Trondheim 13. og 14. november tok opp flere interessante temaer. Her ble blant annet Documaster og DOTS presentert, i tillegg til Samdok og Arkiv i e-forvaltning. Petter Pedryc fra IKA Trøndelag presenterte DOTS, som er en Noark 5-kjerne utviklet av NXC, basert på HiOA (med Thomas Södring som primus motor) sitt arbeid med en slik … Les videre

Samdok på den internasjonale arena

Etter initiativ fra Barak Obama i 2010, lanserte 8 land i september 2011 det internasjonale prosjektet OGP (Open Government Partnership). Blant de opprinnelige landene var også Norge. http://www.opengovpartnership.org/country/norway Nå et drøyt år senere teller gruppen 61 land. Målet med OGP er å gjøre offentlig forvaltning bedre og mer ansvarlig overfor innbyggerne. I sin første handlingsplan … Les videre

Fra eSøppel til eSkatter – reisebrev fra ARMA-konferansen

ARMA International er en amerikansk interesseorganisasjon for arkivdanning med rundt 27 000 medlemmer. De sier på verdensbasis, men hovedvekten av medlemsmassen befinner seg helt klart i Nord-Amerika. ARMA arrangerer utallige kurs og møter gjennom hele året, men det store evenementet er den årlige ARMA-konferansen. Den samler mange tusen arkivarer fra privat og offentlig sektor og arrangeres … Les videre