//
Arkiv

Arkiv for

Oppstart av SAMDOK-arbeidet 1. oktober

Den 1. oktober starter det konkrete arbeidet med oppfølging av stortingsmelding om arkiv – et arbeid som vil bli kommunisert under fellesbetegnelsen SAMDOK. Arbeidet skal foregå under ledelse av tre strategigrupper som dekker hvert sitt satsingsområde: privatarkiv, kommunale arkiv og arkiv i e-forvaltning. De tre gruppene er nå på plass (se vedlegg nederst), og respektive oppstartmøter … Les videre