//
Arkiv

Arkiv for

Oppsummering av innspill til Arkivverkets strategi 2014-2017

I arbeidet med Arkivverkets strategi for perioden 2014 – 2017 ble hele spekteret av aktører i arkivsektoren invitert til å komme med innspill. Responsen var stor, og innspillene vil bli en viktig del av grunnlaget for SAMDOK-arbeidet som starter til høsten. I listen over temaer som er spilt inn, finnes både sektorspesifikke utfordringer og arbeidsområder som gjelder – og … Les videre