//
du leser...
Arkiv i eForvaltning, SAMDOK, Strategi 2017

Innspill til Strategi 2014-2017 knyttet til arkiv i e-forvaltning

Innspillene knyttet til elektronisk arkivdanning – det vi i SAMDOK har kalt arkiv i e-forvaltning – kommer fra alle deler av arkivfeltet. En del av temaene finnes igjen under oppsummeringene fra henholdsvis kommunalarkiv og privatarkiv (se tidligere innlegg).

Nedenfor har vi sammenfattet de viktigste tilbakemeldingene knyttet til elektroniske arkivers ”livsløp” og prosessene rundt dette. For alle disse oppgavene kreves et bredt samarbeid mellom alle aktører i arkivfeltet.

 1. Det er betydelige utfordringer knyttet til produksjon, testing og langtidslagring av elektronisk skapt arkivmateriale.
  • Produksjon: i mange tilfeller er dette knyttet til spørsmålet om Noark 4-arkiv kan leveres i Noark 5-format. Det er en utbredt oppfatning, blant annet hos leverandører at det vil være kostnadsbesparende å avlevere alt i Noark 5-format.
  • Testing: en viktig utfordring er utvikling og distribusjon av testverktøy, både for Noark 4- og Noark 5-uttrekk.  Særlig i kommunal sektor er behovet for koordinasjon og samarbeid stort. 
  • Langtidslagring: her er det også behov for koordinering og samarbeid. Det er kommet inn ulike signaler på hvorvidt det er tjenlig at Arkivverket utvikler en felles depotordning for hele det offentlige arkiv-Norge.
 2. Det er ønsker om en revisjon av Noark-standarden for å få den mer i takt med tiden. Det er et utstrakt ønske om involvering fra aktører også utenfor arkivverket. Sist, men ikke minst, ønsker både leverandører og arkivskapere betydelige endringer i godkjenningsordningen for Noark 5-løsninger.
 3. I tilbakemeldingene etterlyses større fokus på dokumentfangst fra forskjellige formater, medier og plattformer.
 4. Mellomlangsiktig lagring og den gjeldende deponeringsordningen er et tema som må tas på alvor.
 5. Det er et betydelig behov for å styrke kommunenes bevissthet og kompetanse rundt elektronisk arkivdanning og langtidsbevaring. Det er ønskelig at Arkivverket kan ha en koordinerende rolle i dette. En viktig del av arbeidet må bestå i å spre kompetansen bedre utover i Arkivverket.
 6. Det er kommet ønsker om at Arkivverket skal bli et felles service- og kompetansesenter for alle aspekter rundt arkiv. Arkivverket bør ha en sentral rolle i utviklingen av kompetanse rundt elektronisk arkiv, dokumentfangst og generell arkivdanning i hele den offentlige forvaltningen.
 7. Revisjon av arkivlov med forskrift anses å være et svært viktig arbeid i tiden som kommer, og det er flere aktører som ønsker å ta aktivt del i dette arbeidet.
 8. Det er et bredt ønske om mer kontakt med Arkivverket, gjerne på et lavterskelnivå. Jevnlige kontaktmøter og annet etterlyses.
 9. Arkivverket bør i større grad benytte seg av ”best practice” i arkivfeltet, blant annet ved å lære av dyktige aktører i privat sektor.
 10. Det etterlyses et klarere skille mellom Arkivverkets mange roller: lovforvaltning, utviklingsoppgaver  og operative oppgaver. Et klart skille mellom tilsyn og veiledning.
 11. Det er ønskelig at Arkivverket skal ha raskere saksbehandling og bedre informasjon om vedtak som berører kommunal sektor.
 12. Stiftelsen Asta ønsker seg et samarbeid med Riksarkivet om elektronisk arkiv, produksjon av uttrekk, med mer.

Som for de andre satsingsområdene vil disse innspillene bli tatt med inn i arbeidet i strategigruppen for arkiv i e-forvaltning, og vil utgjøre en viktig del av grunnlaget når gruppen startet sitt arbeid i månedsskiftet august/september.

Diskusjon

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: