//
du leser...
Privatarkiv, SAMDOK, Strategi 2017

Innspill fra privatarkiv-feltet til Strategi 2014-2017

Det er kommet inn flere innspill fra privatarkivfeltet til Arkivverkets strategi 2014 – 2017, knyttet til arbeidet med bevaring av privatarkiv.

Innspillene fra feltet beskriver ulike behov og utfordringer, sett fra offentlige og private arkivinstitusjoner, interesseorganisasjoner og forvaltningen forøvrig. Som i tilbakemeldingene fra kommunal sektor, belyses også her utfordringer i hele prosessen, fra arkivdanning, via bevaring, til tilgjengeliggjøring og publikumsmedvirkning.

Innen privatarkivfeltet vektlegges i tillegg behovet for økonomiske støtteordninger til bevaring og ordning av privatarkiv. I et innspill om helhetlig samfunnsdokumentasjon meldes det om behov for lovpålagt bevaring av privatarkiv.

Nedenfor har vi oppsummert tilbakemeldingene på dette området, som vil bli tatt med inn i SAMDOK-prosjektet, i første omgang som grunnlag for arbeidet i strategigruppen for privatarkiv:

  • Flere legger vekt på generelle utfordringer som gjelder digitalt skapte privatarkiv og digitale depot. Det er behov for økt kompetanse på håndtering og bevaring av elektronisk privatarkiv. Dette omhandler også muligheter for å motta og forvalte eldre utgåtte elektroniske arkivsystem.
  • Det er videre meldt inn behov for å utvikle strategier og rutiner for bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av elektroniske privatarkiver i vid forstand (for eksempel personarkiver på harddisker; e-postarkiver; elektroniske dokumenter i gråsonen mellom arkivmateriale og materiale som faller inn under pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket; internettsider, digitalt født foto-, film- og lydmateriale).
  • I et arkivdanningsperspektiv fremkommer det ønske om sterkere fokus på e-arkiv i privat sektor, som sikring av dokumenter som ikke inngår i saks- og arkivsystem eller fagsystem. Det er ønske om dialog rundt råd og veiledning mellom Arkivverket og private aktører som ønsker god håndtering av sine systemer.
  • Under spørsmål om behov for endring er det kommet innspill på å utvikle Arkivverket til et service- og kompetansesenter for hele arkivsektoren innenfor elektroniske arkiv og særlig innefor elektroiske privatarkiv, med Arkivverket som elektronisk depot for arkiv-Norge.
  • Flere vektlegger ønske om økt digitalisering, tilgjengeliggjøring og formidling via nett også for privatarkiv. I forlengelse av dette uttrykkes behov for å avklare grensene for opphavsretten i formidlingstiltak.
  • Det er kommet en rekke innspill på utfordringer knyttet til endringer i støtteordningen for privatarkiv, og meldt inn behov for å sikre eller reetablere fortsatt tilgang på prosjektmidler, utviklingsmidler og støtteordning for privatarkiv. Som eksempel er økonomisk støtte til ordning av privatarkiver og digitaliseringsprosjekter spesifisert.
  • På spørsmål om på hvilke områder et samarbeid med Arkivverket er ønskelig for å møte fremtidige utfordringer, er svarene på privatarkivfeltet; tettere oppfølging fra Arkivverket, metodikk knyttet til næringslivskontakt, elektronisk privatarkivseminar og kompetanseheving nasjonalt, planer for bevaring og at Arkivverket bør samordne privatarkivinnsatsen i ABM-området.
  • Disse svarene gjenspeiler flere initiativ og pågående planer innen privatarkivmiljøet, men det etterlyses også mer dialog. Både med Arkivverket og mellom Arkivverket og Norsk kulturråd. Bygge kompetanse og bidra til gjensidig kompetanseoverføring. Bedre regional samordning av arbeidet med statlige, kommunale og private arkiv. Regelmessige seminarer på privatarkivområdet i samarbeid med Kulturrådet og Riksarkivet. Konkret samarbeid rundt ulike prøveprosjekt knyttet til avlevering og bevaring av elektroniske privatarkiv.
  • Arkivmeldingens mål om helhetlig samfunnsdokumentasjon synliggjør også behov for ”skikkelige undersøkelser” og kartlegging av næringslivs – og organisasjonsarkiver som grunnlag for å sikre representativitet. Det synliggjør også ulike tilnærminger som ønske om å samarbeide for å sikre lovpålagt bevaring av privatarkiv til innspillet om å vise gode eksempler, gi råd og veiledning, forklare hvorfor og ikke kun vise til lovverk.

Innspillene vil bli lagt til grunn når strategigruppen skal konkretisere områder det skal arbeides videre med på privatarkivfeltet. Gruppen starter sitt arbeid i begynnelsen av september.

Diskusjon

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: