//
Arkiv

Arkiv for

Innspill til Strategi 2014-2017 knyttet til arkiv i e-forvaltning

Innspillene knyttet til elektronisk arkivdanning – det vi i SAMDOK har kalt arkiv i e-forvaltning – kommer fra alle deler av arkivfeltet. En del av temaene finnes igjen under oppsummeringene fra henholdsvis kommunalarkiv og privatarkiv (se tidligere innlegg). Nedenfor har vi sammenfattet de viktigste tilbakemeldingene knyttet til elektroniske arkivers ”livsløp” og prosessene rundt dette. For … Les videre

Innspill fra privatarkiv-feltet til Strategi 2014-2017

Det er kommet inn flere innspill fra privatarkivfeltet til Arkivverkets strategi 2014 – 2017, knyttet til arbeidet med bevaring av privatarkiv. Innspillene fra feltet beskriver ulike behov og utfordringer, sett fra offentlige og private arkivinstitusjoner, interesseorganisasjoner og forvaltningen forøvrig. Som i tilbakemeldingene fra kommunal sektor, belyses også her utfordringer i hele prosessen, fra arkivdanning, via … Les videre

Innspill fra kommunal sektor til Strategi 2014-2017

Arkivverket har laget en strategiplan for perioden 2014 – 2017. Underveis i prosessen ble det innhentet synspunkter fra Arkivverkets samarbeidspartnere. Blant innspillene fra kommunal sektor er det beskrivelser av utfordringene og forslag til tiltak som vi ønsker å ta med oss inn i SAMDOK-prosjektet. Innspillene vil være nyttige når strategigruppen for kommunal sektor skal konkretisere områder det … Les videre