//
Arkiv

Arkiv for

Bemanning av SAMDOK-prosjektet

Organisasjonen som skal lede SAMDOK-prosjektet, Riksarkivarens oppfølging av Arkivmeldingen, er snart på plass. Tre nye stillinger er opprettet for å lede arbeidet med de utvalgte satsingsområdene: Anna Malmø-Lund er tilsatt for å lede arbeidet med kommunale arkiver Ellen Røsjø er tilsatt for å lede arbeidet med privatarkiver Hans Fredrik Berg er tilsatt for å lede arbeidet med arkiv i e-forvaltning … Les videre

Nasjonal konferanse om arkiv i e-forvaltning den 3. og 4. desember 2013

Riksarkivaren vil skipa til ein nasjonal konferanse om arkiv i e-forvaltning den 3. og 4. desember 2013. (På Gardermoen eller i Oslo) Set av dagane alt no! Dette omfattar både statlege, kommunale og private arkiv.

Status for bevaringsregler for kommunal sektor

Riksarkivet har oppsummert innspillene fra høringen om forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene (BK OFFSEK-kommune). Vi har mottatt 64 eksterne høringssvar. Mange kommuner har avgitt høringssvar i felleskap med andre kommuner eller sammen med en kommunal depotinstitusjon, slik at det totale antallet høringsinstanser som har avgitt høringssvar er nesten det dobbelte. … Les videre