//
Arkiv

Arkiv for

Opne data frå kulturarvsektoren

Den 24. og 25 april var eg på konferanse i Malmø. Kring 100 fagfolk frå heile Norden samla seg om temaet  opne data frå kulturarvsektoren. Konferansen handla vel eigentleg, djupast sett, om haldningar. Haldningar i endring. Haldningar til det å dela data med publikum. Meterologisk institutt i Oslo er ein pioner på dette feltet. Dei … Les videre

Riksarkivar Ivar Fonnes: Arkivmeldingen – en ny giv i arkivpolitikken

Kritikere av arkivmeldingen vil kanskje spørre seg om tittelen på denne artikkelen er ment som en spøk eller en provokasjon. Svaret er: ingen av delene. Den er faktisk alvorlig ment. Min vurdering er basert på tre hovedelementer i meldingen.  Foto: Kulturdepartementet/Nybo   Regjeringen presenterer en arkivpolitikk og en strategi som omfatter hele arkivområdet i Norge … Les videre

Felles leiarmøte om arkivmeldinga og samla samfunnsdokumentasjon

Tysdag 9. april samla arkivleiarane i Riksarkivet, statsarkiva, dei kommunale arkivinstitusjonane (KAI) og Kulturrådet seg på Riksarkivet for å for å drøfta samarbeid og oppfølging av stortingsmeldinga. Stortingsmelding om arkiv gir eit grunnlag for samla samfunnsdokumentasjon. Eit tett samarbeid mellom alle i arkivsektoren er ein førestnad for å lukkast med dette.