Om Kommunale arkiv

Arkivmeldingen legger opp til at Arkivverket skal styrke sin virksomhet overfor kommunal sektor. Det vil skje gjennom videreføring og styrking av det samarbeidet som allerede er i gang. Arkivverket skal bruke ”eit breitt spekter av verkemiddel  i ein målretta aktivitet for at arkivarbeidet i kommunar og fylkeskommunar skal oppfylle reglane i arkivlova og arkivforskriftene”.

Arbeidet skal også her skje i nært samarbeid med relevante arkivfaglige miljøer og institusjoner. Arkivverket vil samarbeide tett med Norsk Arkivråd, KS, LLP, Kulturrådet, KAI-miljøene, KDRS og selvsagt kommunene og deres underliggende enheter i forskjellige spørsmål. KUD vil fastsette klarere resultatkrav i styringsdialogen med Riksarkivet.

På flere områder er det allerede etablert samarbeid. Flere av disse prosjektene er etablert med støtte fra utviklingsmidlene fra Kulturrådet:

  • DIAS. Prosjekt for å definere en felles og omforent pakkestruktur for bevaring av digitalt arkivmateriale, med utgangspunkt i OAIS-standarden. Deltakere fra KAI-miljøet og KDRS.
  • BETTY. Prosjekt for å etablere et fagsystem for oppfølging av arkivdanning, samt oppfølging av digitalt skapte arkiv som skal bevares for ettertiden. Deltakere fra KAI-miljøet og KDRS.
  • BK OFFSEK. Prosjekt for å utarbeide nye bevarings- og kassasjonsregler for offentlig sektor. Reglene er utarbeidet, høringsrunden ferdig, og og etterarbeid pågår. Deltakere fra kommuner og KAI-miljøet.
  • KS arkivgruppe. Samarbeidsorgan internt i KS hvor kommuner og KAI-miljøet er representert. Norsk Arkivråd og Riksarkivet sitter som observatører i organet.
  • Ny metodikk.  Prosjektet skal revurdere metodegrunnlaget for bevaring (overføring) og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt arkivmateriale. Deltakere fra KAI-miljøet og KDRS. Tilknyttet DIAS.
  • NOARK. Prosjekt for å etablere en ny versjon av norsk arkivstandard. Prosjektet og samarbeidet er avsluttet, men vil bli tatt opp igjen når Noark 6 skal utarbeides. Deltakere fra KAI-miljøet og KS.

Anna Malmø-Lund er tilsatt for å lede arbeidet med kommunale arkiver. Det vil bli nedsatt en bredt sammensatt strategigruppe som skal gi retning til arbeidet. Gruppen har oppstartmøte i begynnelsen av september.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s