Om Samdok-prosjektet – og om denne bloggen

SAMDOK ble etablert av Riksarkivaren våren 2013 for å følge opp stortingsmelding om arkiv. Meldingen beskrev den norske arkivsektoren og de enorme utfordringene som ligger der, og Riksarkivarens rolle som koordinator for det nasjonale arbeidet ble understreket.

Meldingen pekte spesielt på tre områder: de arkivfaglige konsekvenser av vårt stadig mer digitaliserte samfunn, de store utfordringene og etterslepet i kommunal sektor, og den lave andelen privatarkiver i arkivdepotenes samlede nasjonale hukommelse.

På denne bakgrunn opprettet Arkivverket, høsten 2013, tre satsinger under SAMDOK-paraplyen, med respektive strategigrupper sammensatt av representanter for hele arkivfeltet:

Gruppene valgte selv ut sine prioriterte oppgaver som ble forelagt Riksarkivaren for godkjenning. Pr 31/12 2014 leverte gruppene årsrapporter som oppsummerte arbeidet det første året og anbefalte videre tiltak. Samtidig foreslo de nye oppgaver for arbeidsåret 2015; disse ble vedtatt av Riksarkivaren i februar.

I mars 2015 ble det avholdt et partnermøte for evaluering av pilotfasen 2013-2014. På bakgrunn av innspill i møtet vedtok Arkivverkets ledergruppe i at SAMDOK skulle videreføres som et treårig, formalisert prosjekt, Samdok 2015-2017, med Riksarkivaren som prosjekteier.

Formalisering fra 2015

SAMDOK 2015-2017 er en formalisert videreføring av et arbeid som har vist seg svært hensiktsmessig, både som arbeidsform og som samarbeidsarena.

Det er i stor grad den eksisterende strukturen som videreføres, men denne gis en formell struktur som skal sikre bedre informasjonsflyt, forankring og rolledeling, forutsigbarhet og helhetlig fokus i arbeidet, slik partnermøtet etterlyste. Innenfor den nye rammen skal effektiviteten og smidigheten i SAMDOK beholdes.

Hovedfokus i prosjektet skal fortsatt være å levere resultater i henhold til felles, vedtatte prioriteringer. Vi formaliserer derfor de forhold som er viktige for resultatet, men prøver å unngå suboptimalisering.

Et viktig grep er etablering av en styringsgruppe hvor partnerne er representert. En sentral oppgave for styringsgruppen blir styrke helhets-perspektivet i SAMDOK. Ved å forsterke det formelle båndet mellom partnere og Arkivverket i prosjektet, vil vi kunne spisse arbeidet bedre og derved bruke ressursene mer effektivt.

SAMDOK som forpliktende samarbeid i arkivsektoren

De nye rammene for prosjektet er en god anledning til å understreke intensjonen om SAMDOK som en forpliktende dugnad hvor aktørene i arkivsektoren er invitert til å delta som likeverdige partnere. Formålet er å sikre helhet, koordinering og informasjonsflyt for å løfte arkivsektoren.

Tanken om partnersamarbeid innebærer at deltakelse sees som en investering i bedre felles løsninger – gjennom mulighet til direkte påvirkning. Arkivverket investerer prosjektstillinger og budsjettmidler; partnerne forventes å investerer tid til prosjektdeltakelsen.

Om bloggen

Denne bloggen er et virkemiddel for å oppnå dette samarbeidet, og er den sentrale kommunikasjonskanalen i prosjektet. Her vil vi legge ut all informasjon om arbeidet i de tre delprosjektene, men vi håper også at flest mulig vil bidra med innspill.

Innholdet på bloggen vil derfor ikke bare uttrykke Arkivverkets synspunkter, men også meningar og erfaringer fra andre deler av arkivsektoren. Målet er å speile mangfoldet i arkivfeltet, og at dette kan bli fanga opp i prosjektarbeidet. Alle skal med – og her skal det være høyt under taket!

Riksarkivaren står som øverste ansvarlige for bloggen, mens prosjektleder, Kari Frodesen, er ansvarlig redaktør.

Sist oppdatert 29.05.2015

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s