NB! Workshop 8/9 må dessverre utsettes

Den planlagte workshopen 8. september, om Digitalt depot i kommunal sektor, må dessverre utsettes til senere utpå høsten. Uforutsette omstendigheter, dvs. møtekollisjon for sentrale deltakere, gjør det lite hensiktsmessig å gjennomføre arrangementet som planlagt. Vi beklager dette sterkt. Temaet er viktig for mange, og vi vil komme tilbake med nytt tidspunkt så snart vi kan. De som allerede […]

Workshop om digitale depot i kommunal sektor 8/9

Tirsdag 8. september arrangerer SAMDOK delprosjekt Kommunale arkiver  en heldags workshop om digitale depotordninger for kommunale arkiver. Vi har bestemt oss for å la arrangementet være åpent for alle interesserte så langt plassen tillater. Hensikten med workshopen er å få innspill til arbeidet i SAMDOK (oppgave 4) knyttet til digitalt depot for kommunale arkiver. Det vil bli innledninger fra […]

Auka satsing på privatarkivområdet*

Satsinga på den delen av samfunnsdokumentasjonen som ikkje er underlagt lovgjevne vedtak, privatarkiv, har lenge vore gjenstand for tilfeldigheter. Ein har stort sett vore prisgitt prioriteringar på det regionale nivået, ved at fylkeskommunar, kommunar eller lokale kulturinstitusjonar på ulike vis har sytt føre at dokumentasjonen ikkje har blitt kassert. Rett nok har Riksarkivet tildelt fylkesinstitusjonar […]

Tjenestegrensesnitt for Noark 5 ut på høring

Riksarkivet har i disse dager sendt tjenestegrensesnitt for Noark 5 ut på høring, og ønsker at flest mulig av høringsinstansene gir tilbakemelding på utkastet. Riksarkivet er ansvarlig for å forvalte Noark-standarden som alle offentlige virksomheter er pålagt å bruke for sin dokumentasjonsforvaltning, herunder også kommunene. Vi forsøker stadig å utvikle standard og regelverk på en […]

Arkivstatistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum for 2014

Årets statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum er nå tilgjengelig på Arkivverkets nettsider. Norsk kulturråd har i flere år samarbeidet med Statistisk sentralbyrå om innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum. Fra og med 2015 har all innsamling av arkivstatistikk blitt overført til Riksarkivet. Formålet med arkivstatistikken er […]

Arkivstatistikk setter kommunereformen på dagsorden

Statistikken for kommunale arkivtjenester 2014 er nå tilgjengelig på Arkivverkets hjemmesider. Riksarkivaren har siden 2010 samlet inn statistiske data om arkivholdet i alle kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen inneholder bl.a. spørsmål om kommunens arkivorganisering, rutiner for dagligarkiv og eldre arkiv, arkivmengde og oppbevaringsforhold. Nytt i årets undersøkelse er spørsmål i forbindelse med den kommende kommunereformen, om […]

SAMDOK formaliseres som treårig prosjekt

Siden starten i 2013 har SAMDOK, Arkivverkets satsing i kjøvannet av arkivmeldingen, vist seg som en suksess og en strategisk viktig satsing i arkivsektoren. En sentral faktor er at aktørene i sektoren deltar som partnere i arbeidet. SAMDOKs første arbeidsår ble evaluert i partnermøtet 2. mars i år. På bakgrunn av innspill i møtet vedtok Arkivverkets ledergruppe å etablere SAMDOK som et […]

Det 7. norske arkivmøte

5.-6. april 2016 blir Det 7. norske arkivmøte arrangert på Fornebu. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk Arkivråd, og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP). De norske arkivmøtene har tidligere blitt arrangert annethvert år for alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge. Etter vedtektsendringer blir arkivmøtene nå arrangert hvert tredje år. Konferansen arrangeres 5. – […]

Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner

Nå foreligger veiledningen til bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner, den kan leses i sin helhet på Arkivverkets hjemmeside. Veiledningen gir innføring i bevarings- og kassasjonsbestemmelsene – blant annet utdypes hver av paragrafene i forskriften. Tema som behandles er kassasjon i praksis, hvordan kassere i eksisterende arkiver og hvordan legge til rette for kassasjon […]