Hvordan bevare elektronisk skapte privatarkiv?

På Samdok- og Privatarkivkonferansen 2014 15. – 16. oktober kan du høre Tine Weirsøe fortelle om ”Arkivdanning og digital arkivering i privat sektor”. Weirsøe er direktør for Scandinavian Information Audit  som hun startet i 2004. I Norge, som i Danmark, er den private sektors arkiver svært lite regulert av arkivloven. Vi har nylig fått en […]

Geocoding

Geografisk plassering er et viktig aspekt i lokalhistorie. Det muliggjør blant annet en kobling mellom museumsobjekter med arkivdokumenter og arkeologiske funnsteder og monumenter. Da LoCloud legger stor vekt på geografisk plassering utvikles det et verktøy som beriker digitalt innhold med geografisk informasjon. Gjennom dette kan man tilby en mer helhetlig representasjon av den lokale tilgjengelige […]

Erfaringer fra kommunereformen i Danmark på årets SAMDOK-konferanse

På SAMDOK-konferansen 15. – 16. oktober får du høre om danskenes kommunalreform som fant sted i 2007. Hvilke følger fikk denne betydelige omorganiseringen for kommunearkivene? Det danske  Rigsarkivet har gjennomført en rekke tilsyn med arkivene etter reformen og har evaluert arkivenes tilstand. Omorganiseringen førte til store avleveringer av kommunale arkiver. Foredragsholder er Christian Larsen, arkivar og seniorforsker i […]

Foredragsholdere på SAMDOK- og PRIVATARKIVKONFERANSEN 2014

Nå kan du lese mer om de som skal holde foredrag på SAMDOK-KONFERANSEN 2014  og PRIVATARKIVKONFERANSEN 2014 den 15. – 16. oktober. Les om foredragsholderne her. Så kan du gå videre og finne program og påmeldingslenke  her. Vi gleder oss til et interessant program  og en hyggelig konferanse! Og håper å møte deg der!

En løsning som kan gi mer mangfoldig innhold på nettet?

LoClouds hovedfokus er utvikling og styrking av lokale institusjoner gjennom sky-basert teknologi, da innholdet fra mindre institusjoner fortsatt er underrepresentert på den digitale europeiske arenaen. Dette viktige innholdet må synliggjøres, og dagens utvikling mot sky-basert teknologi kan vise seg å være en egnet tilnærming for å løfte frem lokalt og regionalt innhold. LoCloud Collections er […]

Kommunereform og arkiver

Den varslede kommunereformen blir utvilsomt et viktig tema for det kommunale arkivmiljøet nå framover. Sammenslåinger og nedleggelser av kommuner vil føre til mange utfordringer, både når det gjelder avsluttede arkiver og arkivdanningen i nye storkommuner. Er kommunene og arkivinstitusjonene klare til å håndtere arkivene etter alle de kommunene som risikerer å bli nedlagt? Les Gudmund Valderhaugs innlegg […]

Foredrag fra workshop metodikk bestandsanalyse

Workshop for fylkeskoordinerende institusjoner og institusjoner som har publisert en del privatarkivmateriale på arkivportalen.no den 16. juni var interessant og nyttig. I Samdok-prosjektets privatarkivdel ønsker vi å etablere en felles metodikk for bestandsanalyse og samfunnsanalyse som grunnlag for bevaringsplaner for privatarkiv. Som ledd i dette arbeidet er bestandsanalyse et viktig verktøy. Data for å kunne foreta […]

SAMDOK-KONFERANSEN 2014 / PRIVATARKIVKONFERANSEN 2014

Tema for konferansen er “Samarbeid for samla samfunnsdokumentasjon”. Konferansen avholdes 15. – 16. oktober på Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen. Onsdag 15. oktober vil første del av dagen være viet overordnede temaer. Resten av dagen går som parallellsesjoner med Privatarkivkonferansen 2014 som en sesjon, Arkiv i e-forvaltning og Kommunale arkiv som den andre. Torsdag 16. […]