Nye referat privatarkiv

Referater fra siste møte i delprosjekt privatarkiv og en av arbeidsgruppene er nå lagt ut. Møte i delprosjektgruppe privatarkiv 27.10.2015 – Referat Møte i arbeidsgruppa Privatarkiv – danning og bevaring 28. oktober 2015 – Referat Alle referater fra SAMDOK-arbeidet – i både delprosjektgrupper og arbeidsgrupper – legges ut under Møter og referater i høyremenyen når de er godkjent.  

SAMDOK-konferansen 2015 – presentasjoner og filmer

Presentasjoner – og filmer – fra SAMDOK-konferansen og Privatarkivkonferansen er nå lagt ut på disse sidene: Hovedside: Om SAMDOK-konferansen 2015 (her ligger SAMDOK-filmene og eArkiv-filmen) Presentasjoner fra SAMDOK2015 Presentasjoner fra Privatarkiv2015 Evalueringsskjema vil bli sendt ut i løpet av helgen. Vi håper flest mulig vil ta seg tid til å gi oss tilbakemelding. Enjoy!  

SAMDOK-konferanse med rekorddeltakelse

SAMDOK-konferansen – heri opptatt Privatarkivkonferansen – er over for denne gang. To spennende dager med faglig påfyll, nettverksbygging, engasjert meningsutveksling og inspirasjon for videre arbeid. Og med flere deltakere enn noen gang! Takk til alle dere som bidro – og til alle som deltok! En spesiell takk til delprosjektlederne i SAMDOK: Anna Malmø-Lund (Kommunale arkiv) Ellen […]

Velkommen til SAMDOK-konferansen 2015! (NB! Nytt hotell)

Den årlige SAMDOK-konferansen er blitt en viktig arena for det norske arkivfeltet. Her møtes deltakere på tvers av forvaltningsgrenser og sektorer rundt temaer knyttet til utvikling av arkivfeltet. SAMDOK-konferansen kombinerer utviklingstrender med praktisk erfaring, teknologi med arkivfag, og innlederne kommer fra hele arkivfeltet, både det norske og det nordiske. Mange spennende temaer og innledere står på programmet, […]

Referat: Privatarkiv – Høsting og langtidslagring digitale privatarkiv

Referat fra møte 13.10.2015 i arbeidsgruppa Privatarkiv – Høsting og langtidslagring digitale privatarkiv fins nå tilgjengelig. Alle referater fra SAMDOK-arbeidet – i både delprosjektgrupper og arbeidsgrupper – legges ut under Møter og referater i høyremenyen når de er godkjent. Les referatet fra 13.10.2015 her. Neste møte i denne arbeidsgruppa er 27. november.

Svært vellykket workshop om digitale depot for kommunal sektor

Nærmere 90 personer var samlet i KS’ lokaler 26. oktober til SAMDOK-workshop om Digitale depotløsninger for kommunal sektor. Bakgrunn for arrangementet var at dette er en prioritert oppgave i delprosjekt Kommunale arkiv i 2015. Dagen var startskudd for arbeidet, som skal oppsummeres i en rapport fra delprosjektet innen utløpet av året. Input fra denne dagen vil inngå som del av […]

Strategi for privatarkivfeltet i Norge

Detprosjektgruppe privatarkiv i Samdok hadde i utredningen ”En helhetlig samfunnshukommelse” jobbet fram hvilke tiltak den ønsket skulle danne grunnlag for en ny strategi på privatarkivfeltet. Utredningen ble overlevert Riksarkivaren ved årsskiftet og er siden behandlet i ledergruppa. Strategi for privatarkivfeltet i Norge ble den 14. oktober vedtatt i Riksarkivarens ledergruppe: 1) Tiltakspunktene i Strategi for privatarkivfeltet […]

Endelig program for workshop 26. oktober om digitale depotløsninger

SAMDOK har gleden av å ønske velkommen til en utvidet Workshop om digitale depotordninger for kommunale arkiver. Tid: 26.oktober 2015, kl. 10:00 – 15:00 Sted: KS’ lokaler i Haakon VIIs gate 9, Oslo (møterom Nordkapp). Arrangementet er et samarbeid mellom Arkivverket og KS. Se omtale på Arkivverkets hjemmeside. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte […]

Utviklingsmidler til OEP – foreløpig ikke til eArkiv

Gledelig fra et SAMDOK-perspektiv i årets statsbudsjett er følgende synliggjøring (s. 120): Gjennom SAMDOK har det faglige samarbeidet mellom Arkivverket og andre arkivaktører fått en økt tyngde, klarere retning og større synlighet. Foreløpig ingen eksplisitte midler til eArkiv, men under Utfordringer og strategier [for arkiv] (s. 72-73) i Kulturdepartementets Prop. 1 S slås det fast at: Den største utfordringen er håndteringen av digitalt skapt materiale. […]

En ny arkivvitenskap?

Dagens arkivdanning og digitale arkiv utfordrer tradisjonell forståelse av proveniens og opprinnelig orden og oppfatningen av arkivdokumenter som unika. Fokus er blitt flyttet fra arkivet som objekt til de handlingene som skaper arkivet, skriver Gudmund Valderhaug i et innlegg på Depotdrengen. Klassisk arkivistikk bygde på en arkivforståelse som i realiteten ga lite rom for teoretisk […]