Hvor godt kjent er arkivet? – Resultater fra en markeds- og brukerundersøkelse.

Etter 30 års drift ønsket Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM) å undersøke hvor godt kjent og forankret institusjonen er i regionen og blant ulike grupper i samfunnet. Undersøkelsen er regionalisert og omfatter OAMs virkeområde, dvs 6 kommuner i Sør-Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Nord-Fron. Opplandsarkivet avd. Maihaugen er en privatarkivinstitusjon som organisatorisk er en del av Stiftelsen […]

RDF som en del av løsningen til fagsystemproblematikken

Kan RDF være en del av løsningen til fagsystemproblematikken? Fagsystemproblematikken er todelt slik jeg ser det. Vi sliter med å sikre/forstå materialet og bevaringskostnadene er ukjente. Når det gjelder å sikre/forstå materialet er hovedutfordringen også todelt. Klarer depot a) å sikre materiale og b) forstå materialet. Mange depot institusjoner har ansatte som kan jobbe med […]

Er det du som eier e-posten din – eller jobben?

Som avtroppende leder for Norsk arkivråd har jeg skrevet et innlegg i Aftenposten i dag om eierskap til – og arkivering av – e-post som havner i våre jobb-postkasser. Hvem “eier” denne posten: den enkelte medarbeider eller virksomheten? Svaret har betydning for arbeidet med utvikling av løsninger for arkivering av e-post i det offentlige. Les […]

Støtteordninga for privatarkiv reservert for musea og “helhetlig samfunnsdokumentasjon”

Gudmund Valderhaug skriv dette på bloggen sin i dag og har gitt oss løyve til å publisere det også: Arkivopprør? Arkivopprør! Denne veka har Kulturrådet løyvd 2 mill kroner til bevaring og formidling av privatarkiv. På rådets nettsider heiter det at løyvingane «er begrunnet i behovet for mer helhetlig samfunnsdokumentasjon, der en ser arbeidet med offentlige […]

Signal-prosjektet – arkivdanningsperspektivet må med!

Riksarkivaren har i innlegg på Samdok-bloggen 10.01.2014 presentert «framlegg til Signalprosjekt for 2015-2017 -  Data frå offentleg sektor – nasjonal infrastruktur for bevaring og bruk». I framlegget er det referert til at Norsk Arkivråd (NA) stiller seg positive til Signalprosjektet. Dette er i utgangspunktet riktig, men NA vil presisere at vi ikke har blitt forelagt […]

Noark-standarden prega av papirtenking?

Ein artikkel i Digi.no av Espen Sjøvoll og Sjur Østvold frå Evry, har fått 39 kommentarar. Sjå (http://www.digi.no/927150/nei-til-sentrale-nettskyer). Forfattarane meiner at “Noark bærer fremdeles preg av å være tuftet på papir-virkeligheten og ikke en digital tilværelse hvor IKT radikalt kan endre måten saksbehandling gjøres på. Problemet med Noark er at behovene for gode saksbehandlingsløsninger er […]

Noark 5 grensesnitt. På riktig spor?

Riksarkivet og KommIT har igangsatt et prosjekt der resultatet skal bli det etterlengtede Noark 5-grensesnittet. Etter å ha deltatt på første møte, stiller jeg spørsmålet: Er prosjektet på riktig spor? Kommunenes arkivbehov er dynamiske, og dette gjør det både utfordrende og dyrt å utvikle løsninger mot eksisterende systemer. Dette er resultat av den teknologiske utviklingen […]