LoClouds Technical Poster og det nye nyhetsbrevet er ute!

  ”LoClouds technical poster” viser sky-baserte modeller og mikrotjenester utviklet i LoCloud for å gi mindre institusjoner brukervennlige og prisgunstige verktøy til bruk i arbeidet med å digitalisere og formidle lokalt og regionalt innhold. Klikk her for å laste ned plakaten   I LoClouds nye nyhetsbrev kan man blant annet lese om det følgende: LoCloud […]

Fagdag om eArkiv i Riksarkivet 10. mars

10. mars vert det fagdag i riksarkivbygningen om eArkiv i offentleg forvaltning. Tema vil vere: ”eArkiv i offentleg forvalting – etablering av ein datadriven infrastruktur for løpande overføring av elektroniske arkiv til eArkiv og digitalt depot”. Sjå program på Arkivverket sin nettside. Påmelding på epost til Tor Anton Gaarder, underdirektør ved Seksjon for elektronisk arkivdanning innan […]

Riksarkivaren blir medlem av Skate

Helt fra oppstarten i 2013 har SAMDOK vært en pådriver for å få arkivsektoren representert i Skate, rådet for Styring og Koordinering Av Tjenester i E-forvaltning. Nå blir Riksarkivaren medlem av Skate! I midten av februar kom meldingen om at departementet har oppnevnt Riksarkivaren som medlem for den neste toårsperioden (2015-2017). Skate er et strategisk samarbeidsråd under Kommunal- og moderniseringsdepartementet […]

Dokumentfangst fra e-post i vinden!

Romsdals Budstikke har hatt en rekke saker den siste tiden om manglende journalføring av e-post og sms i tilknytning til den såkalte “sykehussaken”. I helgen hadde de en sak om e-post og Riksarkivaren ble bedt om å uttale seg. Vi støtter arkivlederen i Kristiansund når hun sier at “alle saksbehandlere i Kristiansund kommune har ansvar […]

En helhetlig samfunnshukommelse

Privatarkivutredningen som ble bestilt av Riksarkivaren etter St. meld. 7 (2012 – 2013) Arkiv er avlevert. Den er resultat av et samarbeid i strategigruppa i Samdok delprosjekt privatarkiv. I strategigruppa har Riksarkivaren, Kulturrådet, LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv), Norsk arkivråd, Kommunenes sentralforbund (KS), IKA Møre og Romsdal og Arbark vært representert. Den kan leses […]

Frokostmøte om dokumentfangst fra e-post

Like før jul leverte arbeidsgruppa i SAMDOK, som har jobbet med oppgave 13, Dokumentfangst fra e-post, sin rapport. Arbeidsgruppa har forsøkt å  identifisere hvorfor det er så ”vanskelig” med e-post, og kommet frem til at det er en mangefasettert utfordring som ikke kan løses utelukkende fra et hold. For å sikre god og relevant dokumentfangst […]

eArkiv – en ny, felles arkivkomponent for offentlig sektor

Riksarkivet foreslår innføring av en ny, felles arkivkomponent for offentlig sektor: eArkiv. Løsningen kan spare statlig og kommunal sektor for kostnader i milliardklassen. En stor utfordring for offentlig sektor er at en svært liten del av digitalt skapt og bevaringsverdig arkivmateriale fra perioden 1985 til 2014, er bevart i digitale sikringsmagasin (under 10 %). Med […]

Oppsummering av SAMDOK-året 2014

SAMDOK har lagt bak seg sitt første arbeidsår, og aktiviteten i 2014 blir nå oppsummert i rapporter fra de enkelte arbeidsgruppene, og “årsmeldinger” fra de tre strategigruppene. For å synliggjøre hvordan oppgavene henger sammen, har vi laget en oversikt over alle 2014-oppgavene, fordelt på faser (klikk på ikonet for å åpne en større utgave av bildet): For å lese rapportene kan du gå […]

Reisebrev fra Firenze – ICOMOS (International Council of Museums and Sites)

  Det er søndag og jeg skal reise fra Gardermoen til Firenze sammen med min kollega i LoCloud-prosjektet, Siri Slettvåg fra Avinet. Vi skal på ICOMOS Generalforsamling (International Council of Museums and Sites), hvor vi og tre partnere har organisert ett workshop om LoCloud-prosjektets mål. Vi skal lande i Roma og deretter ta toget til […]