eArkiv – en ny, felles arkivkomponent for offentlig sektor

Riksarkivet foreslår innføring av en ny, felles arkivkomponent for offentlig sektor: eArkiv. Løsningen kan spare statlig og kommunal sektor for kostnader i milliardklassen. En stor utfordring for offentlig sektor er at en svært liten del av digitalt skapt og bevaringsverdig arkivmateriale fra perioden 1985 til 2014, er bevart i digitale sikringsmagasin (under 10 %). Med […]

Oppsummering av SAMDOK-året 2014

SAMDOK har lagt bak seg sitt første arbeidsår, og aktiviteten i 2014 blir nå oppsummert i rapporter fra de enkelte arbeidsgruppene, og “årsmeldinger” fra de tre strategigruppene. For å synliggjøre hvordan oppgavene henger sammen, har vi laget en oversikt over alle 2014-oppgavene, fordelt på faser (klikk på ikonet for å åpne en større utgave av bildet): For å lese rapportene kan du gå […]

Reisebrev fra Firenze – ICOMOS (International Council of Museums and Sites)

  Det er søndag og jeg skal reise fra Gardermoen til Firenze sammen med min kollega i LoCloud-prosjektet, Siri Slettvåg fra Avinet. Vi skal på ICOMOS Generalforsamling (International Council of Museums and Sites), hvor vi og tre partnere har organisert ett workshop om LoCloud-prosjektets mål. Vi skal lande i Roma og deretter ta toget til […]

Riksarkivarens arbeid med kommunereformen

Kommunereformen vil få store konsekvenser for arkivdanningen i kommunene og allerede skapte kommunale arkiv. Gode kommunale arkiver er en forutsetning for at kommunen skal kunne utføre sine lovpålagte oppgaver. Kommunene har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som skole, barnevern, helse- og omsorgstjenester. Dokumentasjonen av disse tjenestene finnes hovedsaklig i digital form, og løsninger for bevaring må […]

Fagdag hos IKA Trøndelag

IKA Trøndelag arrangerte fagdag for sine medlemskommuner 2. desember. Fokuset var på eForvaltning og Samdok. Kjetil Reithaug satte fokus på elektronisk arkivdanning og den ekstra utfordringen med kommunereformen som vil gi kommunene en stor og dyr ryddejobb. Samdokprosjektets arbeid med å estimere kostnader for å sikre arkivverdige uttrekk fra digitalt skapt materiale i kommunal sektor […]

Reisebrev fra Bordeaux – LoCloud Training workshop (1 av 3)

23. og 24. oktober deltok jeg på den første av de tre programmerte LoCloud Training workshops, hvor jeg fikk noe opplæring i bruk av de forskjellige mikrotjenester som er utviklet i LoCloud-prosjektet. De to neste kurs finner sted i Poznan, Polen (november) og i Graz, Østerrike (desember). Vi lærte å bruke LoCloud Collections, et brukervennlig katalogiseringsverktøy […]

Reisebrev fra Madrid – Europeana generalforsamling

I år fant Europeana Generalforsamlingen (AGM) sted i Madrid, hvor partnere fra alle Europeana-prosjekter (omtrent 50) blir invitert. Europeana er en felles-europeisk åpen kunst- og kulturutstilling på nett, og fungerer som et samlingspunkt for millioner av digitaliserte bøker, malerier, filmer, gjenstander og arkivmateriale fra hele Europa. Per i dag er det samlet 32 millioner objekter. Programmet […]

Offentlig elektronisk postjournal – se hva vi fant

Vår tilsynsansvarlige har moret seg med statistikken på OEP, og funnet noen interessante tall. Her er hans betraktninger: Arkivarer er ofte første linje når det gjelder mottak og videreformidling av innsynsbegjæringer. I tillegg blir de ofte involvert ved tilsynssaker – for å finne frem dokumenter som en tilsynsmyndighet ønsker innblikk i. En av de viktigste kanalene […]

Synkron overføring av data frå Riksantikvaren til Riksarkivet – pilot godt i gang

Delprosjekt 3 i Samdok handlar om synkron overføring av data frå arkiveigar til arkivdepot. Målet er å prøva ut nye metodar for å sikra at arkivverdig digitalt skapt materiale vert teke vare på og sikra i trygge, digitale depot. Arbeidet skal gå føre seg i fleire pilotprosjekt. Ein av pilotane skal testa ut RDF som datamodell. I denne piloten […]

Vil bli best i verden – også på e-arkiv

I 2012 vedtok regjeringa i Sverige ny strategi for e-forvaltning, “Med medborgaren i centrum, regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning”. Denne spring ut av Den Digitala agenda for Sverige som vart vedteken hausten 2011. Her er målet at Sverige skal vera best i verda på å ta i bruk “digitaliseringens möjligheter”. E-arkiv som første […]