Foredrag fra workshop metodikk bestandsanalyse

Workshop for fylkeskoordinerende institusjoner og institusjoner som har publisert en del privatarkivmateriale på arkivportalen.no den 16. juni var interessant og nyttig. I Samdok-prosjektets privatarkivdel ønsker vi å etablere en felles metodikk for bestandsanalyse og samfunnsanalyse som grunnlag for bevaringsplaner for privatarkiv. Som ledd i dette arbeidet er bestandsanalyse et viktig verktøy. Data for å kunne foreta […]

SAMDOK-KONFERANSEN 2014 / PRIVATARKIVKONFERANSEN 2014

Tema for konferansen er “Samarbeid for samla samfunnsdokumentasjon”. Konferansen avholdes 15. – 16. oktober på Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen. Onsdag 15. oktober vil første del av dagen være viet overordnede temaer. Resten av dagen går som parallellsesjoner med Privatarkivkonferansen 2014 som en sesjon, Arkiv i e-forvaltning og Kommunale arkiv som den andre. Torsdag 16. […]

Følg arbeidet med de utvalgte oppgavene

Arbeidet med de prioriterte oppgavene i SAMDOK 2014 er i gang, og kan følges på bloggen. På den nyopprettede siden Prioriterte oppgaver 2014. finnes en oversikt over de 14 utvalgte områdene som er hovedsatsing for SAMDOK i 2014. Her er det også lagt opp lenker til detaljert beskrivelse av hver oppgave, med mål, tiltak og milepæler. Virksomheten i […]

Fagdag i Riksarkivet 17/6: Noark-5 og RDF

SAMDOK inviterer til fagdag i Riksarkivet tirsdag 17. juni. Tema er Noark-5 og RDF. Stikkord vil være bruk av RDF som datamodell i arbeidet med digitalt skapt materiale: arkivdanning, bevaring og innsyn. Kan Noark5 være utgangspunkt for en RDF-basert tilnærming til disse oppgavene? På fagdagen får vi blant annet demonstrert en prototype for synkron overføring av data fra en […]

Bevaring av arkiver fra olje- og gassektoren. En annerledes tilnærming til privatarkivarbeidet.

Stortingsmeldingens bestilling Melding til Stortinget nr. 7 om Arkiv (Arkivmeldingen) fremhever betydningen av å få en samlet samfunnsdokumentasjon der arkiv fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre som kilder til et helhetlig bilde av samfunnet.   Meldingen anbefaler videre at ”statsarkiva, i tillegg til dei regionale oppgåvene, også kan ta på seg ein del […]

Arbeidsgruppene kommer på plass

Vi kom i skade for å feilpostere deltakerlisten for en av våre nye arbeidsgrupper som bloggpost i dag. Vi beklager dette. Den aktuelle informasjonen finnes nå (riktig postert) under Organisering i høyremenyen. På disse sidene vil vi fortløpende legge ut oversikt over deltakere i de respektive gruppene, etter hvert som disse kommer på plass. Referater og annen informasjon […]

De små historiene i den store historien finnes i privatarkivene.

Når Nord-Norges historie skal fortelles vil forfatteren Dag Skogheims (f 1928) privatarkiv være en viktig kilde til kunnskap om flere forhold i landsdelen og da særlig enkeltmenneskenes opplevelser i historien. Arkivet Skogheim har samlet er spunnet rundt særlig fire hovedtema: Tuberkulose, 2. verdenskrig, arbeiderbevegelse og folkeminner. De samme temaene finner vi igjen i hans forfatterskap. […]