En ny arkivvitenskap?

Dagens arkivdanning og digitale arkiv utfordrer tradisjonell forståelse av proveniens og opprinnelig orden og oppfatningen av arkivdokumenter som unika. Fokus er blitt flyttet fra arkivet som objekt til de handlingene som skaper arkivet, skriver Gudmund Valderhaug i et innlegg på Depotdrengen. Klassisk arkivistikk bygde på en arkivforståelse som i realiteten ga lite rom for teoretisk […]

Avtrykk – Norsk udstilling om arkiv

Fyrst posta Arkivformidling:
I midten af september deltog jeg i den årlige konference for norske kommunalarkiver, kaldet KAI. Jeg var blevet inviteret af årets vært for konferencen,  Aust-Agder Arkiv og Museum i Arendal,  til at fortælle om Københavns Stadsarkivs før-og-nu-billeder. Det blev et spændende besøg, især fordi Aust-Agder Arkiv og Museum bød velkommen i deres…

Workshop om digitalt depot for kommunale arkiver – ny dato: 26/10

Ref tidligere meldinger/avlysning: SAMDOK-prosjektet har gleden av å ønske velkommen til en utvidet Workshop om digitale depotordninger for kommunale arkiver. Tid:    26.oktober 2015, kl. 10:00 – 15:00 Sted:  KS’ lokaler i Haakon VIIs gate 9, Oslo (møterom Nordkapp). Arrangementet er et samarbeid mellom Arkivverket og KS og er åpent for alle interesserte – så langt plassen tillater. Hensikten med workshopen er […]

Fellesdokumenter “nye” SAMDOK er lagt ut

Som tidligere informert, er SAMDOK blitt formalisert som et treårig prosjekt på bakgrunn av innspill fra våre partnere. I tillegg til den opprinnelige prosjektorganisasjonen er det etablert en styringsgruppe som har vedtatt formelle styringsdokumenter (mandat, prosjektbeskrivelse m.m.) i løpet av sommeren. Styringsgruppen skal være drøftingsforum for saker knyttet til SAMDOK. Gruppen har en rådgivende funksjon; endelige beslutninger tas av Riksarkivaren. […]

NB! Workshop 8/9 må dessverre utsettes

Den planlagte workshopen 8. september, om Digitalt depot i kommunal sektor, må dessverre utsettes til senere utpå høsten. Uforutsette omstendigheter, dvs. møtekollisjon for sentrale deltakere, gjør det lite hensiktsmessig å gjennomføre arrangementet som planlagt. Vi beklager dette sterkt. Temaet er viktig for mange, og vi vil komme tilbake med nytt tidspunkt så snart vi kan. De som allerede […]

Workshop om digitale depot i kommunal sektor 8/9

Tirsdag 8. september arrangerer SAMDOK delprosjekt Kommunale arkiver  en heldags workshop om digitale depotordninger for kommunale arkiver. Vi har bestemt oss for å la arrangementet være åpent for alle interesserte så langt plassen tillater. Hensikten med workshopen er å få innspill til arbeidet i SAMDOK (oppgave 4) knyttet til digitalt depot for kommunale arkiver. Det vil bli innledninger fra […]