Inntrykk fra Privatarkivkonferansen 2014

Privatarkivkonferansen 2014 ble – av praktiske årsaker – i år lagt til samme tid og sted som Samdokkonferansen. Temaet var Samarbeid, og flere av innleggene poengterte nettopp samarbeid som både ønskelig og nødvendig i arbeidet med privatarkiv. Tom Oddby illustrerte godt hvor nødvendig det er å skape nettverk for å få inn arkiver, og Bjørn […]

Workshop om samfunnsanalyse og bevaringsplan 20. november 2014

Vi inviterer alle fylkeskoordinerende institusjoner og institusjoner som har publisert en del privatarkivmateriale på arkivportalen.no til en workshop i Riksarkivet den 20. november kl 10.30 – ca. 15.00. I Samdok-prosjektets privatarkivdel ønsker vi å etablere en felles metodikk for bestandsanalyse og samfunnsanalyse som grunnlag for bevaringsplaner for privatarkiv (en arbeidsgruppe jobber med det). På forrige […]

SAMDOK-konferansen – en relevant arena for elektronisk arkiv

Årets SAMDOK-konferanse samlet over 200 deltakere – det er en klar økning fra i fjor, da konferansen ble arrangert for første gang! Konferansen ble åpnet av den nye riksarkivaren, Inga Bolstad, som ga oss noen av sine tanker for arbeidet fremover med det norske arkivfeltet. Gode diskusjoner og mange tilbakemeldinger tyder på at konferansen har etablert seg som […]

Om skyarkivering på SAMDOK-konferansen

Gårsdagens pressemelding fra Riksarkivaren om nei til skyarkivering i utlandet skaper debatt. Nettstedet digi.no har omtalt saken, og debatten er i gang i kommentarfeltet. Det blir anledning til å høre mer om dette temaet på SAMDOK-konferansen 15. – 16. oktober. Da kommer Thomas Sødring fra Høgskolen i Oslo og Akershus og holder foredrag om “Arkivskyen”. […]

Nordlod-konferansen – om RDF og semantiske teknologier

Vi minner om Nordlod-konferansen på Gardermoen 23. og 24. oktober: “Å sikta mot stjernene – Lenka og opne data i nordisk perspektiv” Riksarkivet står, sammen med Digisam (Sverige), Riksantikvaren (Norge), Kulturrådet (Norge) og Kultur – og naturreise (prosjekt Norge) som vertskap og arrangør. Konferansen gir en svært god mulighet til å lære mer om RDF […]

Norsk olje- og gassarkiv

Lanseringen av Norsk olje- og gassarkiv den 16. september var en stor suksess. Arrangementet fant sted i ExxonMobils lokaler i Sandnes. Kulturminister Thorild Widvey representerte regjeringen. Til stede var også Statoils første administrerende direktør Arve Johnsen, tidligere direktør i Oljedirektoratet Fredrik Hagemann og administrerende direktør i Norsk olje og gass Gro Brækken. Riksarkivaren var representert […]

Hvordan bevare elektronisk skapte privatarkiv?

På Samdok- og Privatarkivkonferansen 2014 15. – 16. oktober kan du høre Tine Weirsøe fortelle om ”Arkivdanning og digital arkivering i privat sektor”. Weirsøe er direktør for Scandinavian Information Audit  som hun startet i 2004. I Norge, som i Danmark, er den private sektors arkiver svært lite regulert av arkivloven. Vi har nylig fått en […]

Geocoding

Geografisk plassering er et viktig aspekt i lokalhistorie. Det muliggjør blant annet en kobling mellom museumsobjekter med arkivdokumenter og arkeologiske funnsteder og monumenter. Da LoCloud legger stor vekt på geografisk plassering utvikles det et verktøy som beriker digitalt innhold med geografisk informasjon. Gjennom dette kan man tilby en mer helhetlig representasjon av den lokale tilgjengelige […]